دبیرستان دکتر هشترودی

منو جدیدهفتگی ناهار
آشنایی مختصر با زنده یاد دکتر محسن هشترودی

مناسبت ها

بورسیه ویژه دانش آموزان ممتاز


ادامه ...
بورسیه ویژه دانش آموزان ممتاز

اخبار

مقالات

هدف و ماهیت: در حال حاضر روند رو به رشد تقاضاي انرژي از طريق گسترش سيستم هاي عرضه انرژي و بهره برداري از منابع انرژي فسيلي تامين مي شود. رشد...

بیشتر