دبیرستان دکتر هشترودی

بورسیه دانش‌‌آموزان برتر

مقالات

هدف و ماهیت: با تولد این تكنولوژی، بشر از پوست و گوشت گذشت و به اعماق شگفت‌انگیز بدن انسان راه یافت و توانست اجزای بدن را بیشتر در معرض...

بیشتر