شخصیت دوگانه­‌ی دانش‌­آموزی

شخصیت دوگانه­‌ی دانش‌­آموزی

متوجه نگاه معلم به خود می‌­شود. با لبخندی تصنعی و سر تکاندنی از روی اجبار سعی می­‌کند تا توجه معلم را از خود دور کند. بی­‌حوصلگی بر او چیره شده است. تنها منتظر فرار است. اما هر بار که معلم به او می‌­نگرد، برای فرار از فریاد­های بی‌­پایان معلم و سرزنش­‌های ناتمام مدرسه...


بیشتر...