کادر آموزشی

پیمان لایق آهنی

سمت: دبیر زیست شناسی پایه دهم

مدرک تحصیلی:

بابک تقی خانی

سمت: دبیر ریاضی دهم و حسابان یازدهم

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران دانشگاه تهران

علی خدابخشی

سمت: دبیردینی و عربی دهم

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم قرآنی - کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سیاوش خوشدل

سمت: دبیر ادبیات دهم و یازدهم

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی دانشگاه تهران

بیژن دیبا

سمت: دبیر دینی یازدهم و دوازدهم

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس ادبیات

بهروز ثروتی

سمت:دبیر ادبیات پایه دوازدهم

مدرک تحصیلی:

حسین سخایی

سمت: دبیر ادبیات دهم و یازدهم

مدرک تحصیلی:

مهدی علی بیگلویی

سمت: دبیر شیمی یازدهم

مدرک تحصیلی:

خشایار یاوری

سمت: دبیر فیزیک یازدهم

مدرک تحصیلی:

محمدرضا صفوی

سمت: دبیر زبان انگلیسی یازدهم و دوازدهم

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس

شهاب تاجیک

سمت: دبیر عربی پایه یازدهم و وازدهم

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عرب

سید میلاد قدس میرحیدری

سمت: دبیر شیمی پایه یازدهم و دوازدهم

مدرک تحصیلی: مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران

حمید گلزاری

سمت: دبیر ریاضی پایه دوازدهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شریف

مهدی مژدهی

سمت: دبیر هندسه تحلیلی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ریاضی محض

علی میرزاحیدری

سمت: دبیر زبان انگلیسی پایه دهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

امیرحسین نوساز

سمت: دبیر فیزیک یازدهم

مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

نوید یکتا

سمت: دبیر ریاضیات گسسته

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه شریف

سهیل درخشان نژاد

سمت: دبیر جبر و هندسه یازدهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه

محمدرضا محمدی

سمت: دبیر شیمی پایه دهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی

مهدی ملارمضانی

سمت: دبیر ریاضی تجربی پایه دوازدهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران

بابک کازرونی زاده

سمت: دبیر فیزیک پایه دهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

محمود حبیب نژاد

سمت: دبیر فیزیک پایه دهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

نوید حاجی میرصادقی

سمت: دبیر تاریخ و جغرافیا پایه یازدهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری - کارشناسی ارشد سینما

شاهو رحمانی

سمت: دبیر عربی و منطق پایه یازدهم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فلسفه غرب

مسعود کیانی

سمت: دبیر ورزش

مدرک تحصیلی: