کادر آموزشی

پیمان لایق آهنی

سمت: دبیر زیست شناسی پایه دهم و دوازدهم

مدرک تحصیلی:

بابک تقی خانی

سمت: دبیر ریاضی دهم و حسابان یازدهم

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

بیژن دیبا

سمت: دبیر دینی پایه  دوازدهم

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس ادبیات

بهروز ثروتی

سمت:دبیر ادبیات پایه دوازدهم

مدرک تحصیلی:

 

خشایار یاوری

سمت: دبیر فیزیک پایه دوازدهم 

مدرک تحصیلی:

 

محمدرضا صفوی

سمت: دبیر زبان انگلیسی یازدهم و دوازدهم

مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس

 

شهاب تاجیک

سمت: دبیر عربی پایه یازدهم و وازدهم

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عرب

 

سید میلاد قدس میرحیدری

سمت: دبیر شیمی پایه یازدهم و دوازدهم

مدرک تحصیلی: مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران

 

علی میرزاحیدری

سمت: دبیر زبان انگلیسی پایه دهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

 

محمدرضا محمدی

سمت: دبیر شیمی پایه دهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی

 

مهدی ملارمضانی

سمت: دبیر ریاضی تجربی و حسابان  پایه دوازدهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

بابک کازرونی زاده

سمت: دبیر فیزیک پایه دهم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

 

نوید حاجی میرصادقی

سمت: دبیر تاریخ و جغرافیا پایه دهم و یازدهم و دوازدهم 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری - کارشناسی ارشد سینما

 

شاهو رحمانی

سمت: دبیر عربی و فلسفه  پایه دهم و دوازدهم 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فلسفه غرب

 

مسعود کیانی

سمت: دبیر ورزش

مدرک تحصیلی: