کادر  اداری

حسن محمودی پور  

سمت: مدير مقطع متوسطه (1)

مدرك تحصيلي: کارشناس فناوری اطلاعات - کارشناسی ارشد مدیریت آموزش ( برنامه ریزی درسی ) 

سابقه كاري: 13 سال سابقه آموزش، اجرایی و مشاوره آموزشی

تلفن داخلی: 300-200

 

پیمان طرزعلی 

سمت: معاونت آموزشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت فرهنگی 

سابقه کاری: 18سال سابقه مشاوره و کنکور در مدارس شهر تهران 

تلفن داخلی: 302

 

جواد احمدیارندی

سمت: معاونت پرورشی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ادبیات 

سابقه کاری:40 سال سابقه کار آموزشی و پرورشی 

تلفن داخلی: 202

 

مجتبی هزارپیشه  

سمت: معاونت اجرایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت صنعتی 

سابقه کاری: 18 سال سابقه کار اجرایی در مدارس 

تلفن داخلی: 301

 

حسام الدین روحی

سمت: مسئول پایه دهم و یازدهم 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد نرم افزار

سابقه کاری: 5 سال سابقه کاری آموزشی و اجرایی 

تلفن داخلی: 303

 

شهاب الدین حیدری 

سمت: کارمند خدمات کامپیوتری 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت مالی  

سابقه کاری: 6 سال سابقه اجرایی 

تلفن داخلی: 301-300

 

سیاوش هزارپیشه 

سمت: نیروی اجرایی 

مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی معماری 

تلفن داخلی: 301