سخنرانی معاونت اجتماعی کلانتری139 در صبحگاه

باتوجه به فرارسیدن هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی، معاونت اجتماعی کلانتری 139 مرزداران جناب آقای آجرلو درباره اعتیاد و مضرات آن در صبحگاه 97/8/28 به ایراد سخن پرداختند.

گزارش تصویری