برنامه امتحانات ترم اول

باسلام برنامه امتحانی ترم اول در اپلیکیشن و اینجا قابل مشاهده می باشد.