برگزاری آزمون جامع شماره یک

دومین مرحله آزمون جامع پایه دوازدهم روز پنجشنبه مورخ 97/05/16 با حضور تمامی دانش آموزان در محل دبیرستان برگزار گردید.

دومین مرحله آزمون جامع پایه دوازدهم روز پنجشنبه مورخ 97/05/16 با حضور تمامی دانش آموزان در محل دبیرستان برگزار گردید.

گزارش تصویری