برگزاری آزمون قلم چی

برگزاری آزمون قلم چی

آزمون جامع قلم چی روز جمعه 16 فروردین ماه مختص دانش آموزان پایه دوازدهم در دبیرستان برگزار شد.