برگزاری مسابقه سخنرانی پایه یازدهم

مسابقه سخنرانی پایه یازدهم که با تلاش و زحمات دبیر نگارش آقای رحمانی برگزاری گردید

جهت مشاهده تصاویر به گالری مراجعه کنید.

مسابقه سخنرانی پایه یازدهم که با تلاش و زحمات دبیر نگارش آقای رحمانی برگزاری گردید

جهت مشاهده تصاویر به گالری مراجعه کنید.

گزارش تصویری