بانک سوالات ترم دوم + برنامه امتحانات ترم دوم

با عرض سلام و وقت بخیر

سوالات و کلید امتحانات پس از برگزاری امتحانات  به اسم امتحان بارگزاری میگردد.

برنامه امتحانات ترم دوم

سوال

دهم ریاضی دهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم تجربی یازدهم انسانی
ریاضی ریاضی حسابان ریاضی ریاضی
هندسه زیست هندسه زیست عربی
فارسی فارسی عربی عربی جغرافیا
شیمی شیمی شیمی شیمی روانشناسی
دفاعی دفاعی انسان و محیط انسان و محیط انسان و محیط
زبان زبان زبان زبان زبان
فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک تاریخ
    تاریخ تاریخ فلسفه
دینی دینی زمین شناسی زمین شناسی دینی
جغرافی جغرافی نگارش نگارش نگارش
نگارش نگارش دینی دینی جامعه شناسی
    علوم و فنونی ادبی علوم و فنونی ادبی  

پاسخ

دهم ریاضی دهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم تجربی یازدهم انسانی
ریاضی ریاضی حسابان ریاضی ریاضی
هندسه زیست هندسه زیست عربی
فارسی فارسی عربی عربی جغرافیا
شیمی شیمی شیمی شیمی روانشناسی
دفاعی دفاعی انسان و محیط انسان و محیط انسان و محیط
زبان زبان زبان زبان زبان
فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک تاریخ
    تاریخ تاریخ فلسفه
دینی دینی زمین شناسی زمین شناسی دینی
جغرافی جغرافی نگارش نگارش نگارش
نگارش نگارش دینی دینی جامعه شناسی
    علوم و فنونی ادبی علوم و فنونی ادبی