نگاه نو درمدرسه ای متفاوت

نگاه نو درمدرسه ای متفاوت

دومین دوره سخنرانی های دانش آموزی روز شنبه 98/03/25 درسالن اجتماعات مجتمع دکترهشترودی باحضور مدیران  ومعاونان مقاطع ، جمعی از دانش آموزان واولیای گرامی برگزارودرپایان ازگروه های منتخب تقدیر به عمل آمد.

گزارش تصویری