طنین اندازشدن آوای مهر درمجتمع فرهنگی آموزشی دکترهشترودی

بازگشایی مدرسه

روز اول مهر1398 دانش آموزان مدرسه با نشاط وشادی وارد مدرسه شدند وپس اجرای مراسم رسمی بازگشایی مدرسه ونواختن زنگ مهر وخیرمقدم مدیروموسس مجتمع دکترهشترودی وارد کلاس های درس شدند

گزارش تصویری