دعوت از جناب آقای سرهنگ آجرلو

دعوت از جناب آقای سرهنگ آجرلو معاونت اجتماعی کلانتری مرزداران

جهت آگاهی دادن به دانش آموزان در مورد رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی از جناب آقای سرهنگ آجرلو معاونت اجتماعی کلانتری مرزداران دعوت به عمل آمد . 

گزارش تصویری