برگزاری آزمون جمع بندی پایه دوازدهم

آموزش تعطیل نیست

 

  با توجه به تعطیلی مدارس و آموزش از راه دور روز جمعه مورخ

      5اردیبهشت راس ساعت 10 صبح آزمون جامع در پایه دوازدهم

برگزار  میگردد.

لازم به ذکر است نمره دانش آموزان در مستمر ترم دوم تاثیر مستقیم

خواهد داشت.