برگزاری سومین کارگاه مشاوره انگیزشی ویژه کنکوری ها درسال۱۳۹۹

" آموزش تعطیل نیست "

 

سومین کارگاه مشاوره انگیزشی توسط مشاور تحصیلی

 

پایه دوازدهم ویژه کنکوری ها در روز پنجشنبه مورخ

 

99/02/11 راس ساعت 12 برگزار میگردد.

 

"درضمن حضور برای عموم آزاد است"