برگزاری چهارمین همایش انگیزشی

آموزش تعطیل نیست

چهارمین همایش انگیزشی ویژه دانش آموزان کنکوری به صورت آنلاین در تاریخ پنجشنبه 18 اردیبهشت ساعت 12 برگزار میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webinar.fanavar.org/ch/hashtroudi/moshaverh