آغاز امتحانات میان‌ترم دوم

 

 امتحانات میان‌ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ از ۱۵ فروردین ماه آغاز شده است.

 

برای دریافت برنامه امتحانی هر پایه، به سامانه کارسنج مربوط به آن پایه مراجعه کنید.

 

 

موفق باشید - مقطع متوسطه (۲) مجتمع آموزشی دکتر هشترودی