تبریک روز معلم

 

صاحب دلى به مدرسه آمد زخانقاه 
بشكست عهد صحبت اهل طريق را 
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود
تااختيار كردى از آن اين فريق را
گفت آن گليم خويش بدر مى برد زموج 
وين جهد مى كند كه بگيرد غريق را


 تقديم به همه دست اندركاران تعليم وتربيت كه سازندگانِ نسل آينده هستند و جمع خانواده بزرگِ اوليا و مربيان مجتمع دكتر هشترودى

 

 

 

هفته بزرگداشت مقام معلم مبارك
با احترام مديريت مجتمع فرهنگى آموزشى دكتر هشترودی