عباس صدوقی

سمت: مدير مقطع متوسطه (2)

مدرك تحصيلي: فارغ التحصيل رشته رياضي محض از  دانشگاه شهيد بهشتي

سابقه كاري:45 سال سابقه كار آموزشي و پژوهشي و سال­ ها  تدريس رياضيّات در  دبيرستان البرز

تلفن داخلی: 402-403

حسن محمودی پور

سمت: معاون آموزشي

 مدرك تحصيلي: کارشناسی فناوري اطلاعات - کارشناسی ارشد مديريت آموزش(برنامه ريزي درسي)

تلفن داخلی:300

جواد احمد یارندی

سمت: معاونت فرهنگي و پرورشي

مدرك تحصيلي : کارشناسی ادبيات

تلفن داخلی:304

مجتبی هزارپیشه

سمت: معاون اجرايي

مدرك تحصيلي: کارشناسی مديريت صنعتي 

تلفن داخلی:301

شهاب الدین حیدری

سمت: كارمند اجرايي خدمات كامپيوتري

مدرك تحصيلي: كارشناسي مديريت مالي

تلفن داخلی:300

امیرحسین رادفر

سمت: مسئول پايه دهم

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مديريت صنعتي

تلفن داخلی:303

محمدرضا محمدی اصل

سمت: مسئول پايه يازدهم

مدرك تحصيلي: كارشناسي مهندسي شيمي

تلفن داخلی:302

پیمان طرزعلی

سمت: مسئول پايه دوازدهم

مدرك تحصيلي: کارشناسی مديريت فرهنگي

تلفن داخلی:303